مهلت ارزش افزوده زمستان 1402

آخرین اخبار از تاریخ و نحوه ارسال اظهارنامه ارزش افزوده زمستان 1402

سازمان امور مالیاتی پیشنویس اظهارنامه ارزش افزوده فصل قبل را در فروردین‌ماه در دسترس مودیان قرار داده است. این دسترسی از طریق وب سایت سازمان و سامانه مای تکس انجام می‌گیرد. پس از بارگذاری پیش نویس مودیان باید آن را بررسی نمایند. همچنین آنها می‌توانند آن دسته از صورتحساب‌هایی که درسامانه مودیان نیستند را نیز در پیوست قرار دهند. براساس قانون تسهیل سامانه مودیان، فاکتور‌های معتبر خارج از سامانه تا پایان سال 1403 قابل پذیرش هستند. مهلت بررسی، تایید و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم و زمستان سال 1402 نیز تا پایان فروردین 1403 خواهد بود. بااینحال باتوجه به نامه روز 28 فروردین، مدیانی که تا تاریخ 12 اردیبهشت ماه اظهارنامه را ارسال و مبلغ را پرداخت نمایند مشمول بخشودگی 100 درصدی جریمه‌های دیرکرد میگردند. (به زبون خودمون تا 12 اردیبهشت میشه بدون نگرانی از جریمه، اظهارنامه ارسال کرد و مبلغش رو پرداخت)

افزایش الزامات و مشمولین سامانه مودیان اظهارنامه ارزش افزوده دوره آخر سال 1402 را تحت تاثیر خود قرار داده است. براساس این قانون سازمان امور مالیاتی موظف است تا اظهارنامه برآوردی را در اختیار مودیان قرار دهد. مودیان نیز باتوجه به مسائل مختلف و اسناد مدارک تا آخر فروردین‌ماه سال 1403 فرصت دارند تا آن را ویرایش و قطعی نمایند. براساس نامه منتشر شده در 28 فروردین ماه 1403، مودیانی که تا 12 اردیبهشت اظهارنامه ارسال نموده و مبلغ آن را پرداخت نمایند، مشمول بخودگی جریمه‌های دیرکرد خواهند بود. به بیان دیگر مودیانی که تا تاریخ 12 اردیبشهت اظهارنامه خود را ارسال نمایند جریمه نخواهند شد.

سابقا مشمولان ارزش افزوده برای تکمیل و تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده هر فصل تنها تا 15 ماه بعد فرصت داشتند. سازمان امور مالیاتی نیز موظف بود برای اظهارنامه ارزش افزوده از فاکتور‌های تایید شده در سامانه مودیان استفاده نماید. این موضوع بطور آشکار یک تناقض ایجاد می‌نمود:

 • افراد در سامانه مودیان یکماه برای تایید صورتحساب فرصت دارند.

درواقع یکی از مشکلات و تناقضات این بود که ممکن است فاکتور شما به موقع توسط خریدار تایید نگردد. به همین دلیل در قانون جدید افراد یکماه برای ارسال اظهارنامه فرصت دارند.

ارسال اظهارنامه ارزش افزوده فصل آخر 1402 با سامانه مودیان

همانطور که گفتیم سازمان امور مالیاتی موظف است پیشنویس اظهارنامه ارزش افزوده را باتوجه به اطلاعات سامانه مودیان آماده نماید. بااینحال آماده نبودن این موضوع در روز‌های ابتدایی سال نگرانی‌هایی را در مورد چگونگی پیشنویس و تایید آن بوجود آورد. سازمان امور مالیاتی نیز برای رفع ابهام این اطلاعیه مهم را منتشر نمود:

در این اطلاعیه چند مورد مهم وجود دارد:

 • براساس ماده 3 قانون تسهیل صورت‌حساب‌های خارج از سامانه تا انتهای سال 1403 مورد قبول هستند.
 • سازمان موظف است در این مدت باتوجه به اطلاعات سامانه مودیان اظهارنامه ارزش افزوده را تنظیم نماید.
 • مودی باید باتوجه به صورتحساب‌های خارج از سامانه، اظهارنامه ارزش افزوده فصل چهارم 1402 سازمان راتکمیل و ارسال نماید.
 • سازمان امور مالیاتی در نیمه اول فروردین اظهارنامه ارزش افزوده فصل چهارم 1402 را از طریق سامانه مای تکس در دسترس مودیان قرار خواهد داد.
 • مودیان تا پایان فروردین برای تکمیل و ارسال اظهارنامه فرصت دارند.
 • قانونگذار مهلت پرداخت ارزش افزوده دوره چهارم سال 1402 را تا پایان فروردین 1403 تعیین نموده‌است.

جرایم مربوط به اظهارنامه ارزش افزوده فصل چهارم 1402

اعلامیه مربوط به این خبر به مواد 37 و 37 قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره نموده‌است. بااینحال فصل جریمه‌های این قانون مواد 35، 36 و 37 را شامل می‌شوند که به اختصار بدین شرح هستند:

 • مودیانی که در سامانه ثبت نام نکرده‌اند، در کنار جریمه‌های سامانه مودیان، یکماه فرصت ارائه اظهارنامه دارند.
 • دریافت مالیات توسط اشخاص غیر مجاز جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات اصلی دارد.
 •  کتمان معامله، بیش‌اظهاری مالیات و عوارض خرید یا کم‌اظهاری مالیات و عوارض فروش، ثبت معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود، استناد به اسناد صوری و هر عمل دیگری که به کم‌اظهاری مالیات یا استرداد غیرواقعی منجر شود: دو برابر مالیات و عوارض پرداخت‌نشده را در پی خواهد داشت.
 • ن دسته از مودیانی که از عضویت در سامانه مودیان امتناع کرده‌اند: ده میلیون (10,000,000) ریال یا دو برابر مالیات و عوارض پرداخت‌نشده تا موعد مقرر در ماده ‌(4) این قانون، هر کدام بیشتر باشد.
 • در کنار این جریمه‌ها، بند «ب» ماده ‌(22) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است که مودی به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه مودیان نیز اعمال می‌گردد.

نقش سامانه مودیان در اظهارنامه‌های مالیاتی

تمام برنامه‌های آتی سازمان امور مالیاتی براساس استقرار سامانه مودیان هستند. در سال‌های آینده نیز اطلاعات این سامانه و رسیدگی تراکنش‌‌های بانکی نقش مهمی در اظهارنامه عملکرد ایفا خواهند نمود. پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات مستقیم نیز دقیقا بر همین مبنا پایه‌ریزی شده‌است.

این سبک از اظهارنامه که در دوره چهارم ارزش افزوده سال 1402 اجرا می‌گردد درواقع آینده اظهارنامه‌های مالیاتیست. سازمان امور مالیاتی در نظر دارد تا بتواند برای تمام اظهارنامه مودیان، پیش نویس تهیه نماید. درواقع تکلیف مودیان مالیاتی در آینده نزدیک از تسلیم اظهارنامه به ویرایش اظهارنامه پیش نویس سازمان تغییر خواهد نمود.

فرصت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده زمستان 1402؟

سازمان امور مالیاتی موظف است پیشنویس اظهارنامه را تا نیمه اول فروردین در دسترس مودیان قرار دهد. این دسترسی قرار است از طریق سامانه مای تکس انجام گیرد. مودیان مالیاتی نیز برای مطالعه، ویرایش، تایید و پرداخت این پیش نویس تا آخر فروردین ماه 1403 فرصت خواهند داشت. در تاریخ 28 اسفند نیز بخشودگی 100 درصدی جریمه برای اظهارنامه زمستان 1402 برای افرادی که اظهارنامه خود را تا 12 اردیبهشت تکمیل و مبلغ آنرا پرداخت نمایند در نظر گرفته شد.

ارسال اظهارنامه ارزش افزوده فصل چهارم سال 1402 چگونه خواهد بود؟

در این اظهارنامه اطلاعات سامانه مودیان نقش بسیار مهمی خواهند داشت. در درجه اول باید از خریداران خواسته شود تا صورتحساب‌های فروش را تایید نمایند. سپس سازمان امور مالیاتی پشی نویس اظهارنامه ارزش افزوده را در دسترس افراد قرار می‌دهد. در نهایت نیز مودیان باید تا پایان فروردین‌ماه آن را ویرایش، تایید و پرداخت نمایند.

3 پاسخ به “آخرین اخبار از تاریخ و نحوه ارسال اظهارنامه ارزش افزوده زمستان 1402”

 1. با سلام
  تمام این نقشه ها و بازی های سازمان امور مالیاتی فقط برای ایجاد سردرگمی و به اشتباه انداختن مودیان و کسبه خرد است☝️ عدم اطلاع رسانی کافی و عدم مهارت مودیان در تنظیم و یا اصلاح موجب اختلاف در مفاد اظهار نامه و محکومیت موذی به کتمان و ….میگردد لذا هر گونه نوع آوری در روش های مالیاتی منجر به خسارت مردم میگردد

 2. با سلام
  به نظرم با توجه به اینکه همه مودیان مالیاتی مشمول پایانه فروشگاهی نیستند و اینکه همه انها سر وقت ارسال اطلاعات نخواهند داشت به همین خاطر همیشه اون پیش نویسی که سازمان برای مودی تهیه میکند نیاز به ویرایش دارد.این یعنی اول راه سامانه مودیان هست و باید گام به گام و طی یک برنامه دو الی 3 ساله کامل شود.

 3. هر روز یه قانون جدید میذارید، یه هزینه جدید برای کسب و کارها اضافه میکنید، مردمو گیج می کنید که دچار اشتباه بشن و جریمه پرداخت کنن، حتی کسایی که میخوان مالیاتشون رو درست پرداخت کنن هم سر در گم میکنید و مشمول جریمه!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین اخبار مالیاتی