سیاست‌های کشور با سرعت زیادی به سمت جذب پول از طریق مالیات در حرکت است. اگرچه پیشنهاد افزایش نرخ ارزش افزوده به اعدادی بیش از 9 درصد در برنامه هفتم توسعه رد شده است، اما مواردی مانند افزایش تکالیف مالیاتی و گسترده‌تر شدن نظارت سامانه‌های دولتی نشان از عزم بالای دولت برای افزایش درآمد‌های مالیاتی خود دارد. 

سیستم‌ها و خدمات آنلاین دولتی درحال حاضر کسب و کار ما را بسیار آسان کرده‌اند. دویدن‌های بی‌پایان در اداره ثبت شرکت‌ها برای ثبت یا اعمال تغییرات، صفوف طولانی بانک برای پرداخت پول و زمان زیادی که این انتقال حساب طول می‌کشید و بسیاری از سختی‌های تجارت در همین ده یا پانزده سال گذشته به لطف همین سامانه‌ها و خدمات آنلاین برای نسل جدید به داستان‌هایی باورناپذیر تبدیل شده‌اند. 

این سامانه‌ها سودی دوطرفه دارند. همانطور که تجارت و ارائه خدمات را برای ما آسان نموده‌اند، اطلاعات ما را نیز در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهند. برای مثال همین دستگاه‌های کارتخوان را در نظر بگیرید. آنها بهترین مشوق و تسهیلگر خرید و معامله بودند. دیگر نیازی نبود تا مشتری برای خرید با کیفی پر از پول تردد نموده و انواع خطرات را بجان بخرد. دیگر نیازی نبود تا برای انجام معاملات تا ساعت کاری بانک صبر نمایید. 

این دستگاه‌های مفید که زمانی کاربردشان نقل محافل بود، بواسطه همین جمع آوری اطلاعات و یکسان سازی داده‌ها اکنون به تهدیدات بزرگی برای کسبه و فعالین اقتصادی تبدیل شده‌اند. اکنون بخش بزرگی از مسائل و مشکلات مودیان همین تراکنش‌هاییست که تجاری نبودن آنها واقعی اما غیر قابل اثبات است. 

تمامی قوانین، سامانه‌ها و بخشنامه‌های مالیاتی را تیغی دو لبه هستند. می‌توان از آنها برای گسترش کسب و کار و ایجاد نوعی ایمنی استفاده نمود با اینحال باید دانست که در قوانین مالیاتی تدبیر امروز ممکن است چند دوره بعد به تهدید تبدیل شود. هم اکنون نیز مجلس در حال بررسی طرحیست که با کمک اطلاعات مربوط به سامانه مودیان و  سیستم جامع مالیاتی مالیات بر مجموع درآمد افراد را پیاده سازی کند که در این حالت تکالیف مالیاتی و سیستم مالیات ستانی کشور تغییرات عمده‌ای خواهد داشت. 

در این طوفان نوآوری‌های مالیات‌ستانی، ما هموطنان عزیزمان را مستحق داشتن پناهگاهی مطمئن برای رهایی از نگرانی‌های مالیاتی خود می‌دانیم. به همین جهت با همکاری کارشناسان و حسابداران توانمند موسسه کاسبان آزادی لیبرتاس خدمات مشاوره و دفاع مالیاتی را به عزیزانی که احساس می‌کنند مالیات آنها عادلانه نیست، ارائه می‌دهیم تا دغدغه‌های مالیاتی خود را به ما برونسپاری کنند.